Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Ons Leraar

KroonRand GemeenskapskerkKroonRand Gemeenskapskerk
CrownRidge Community Church

MY LEWENSVISIEDirk Lourens

DVDVDVJ is ‘n akroniem vir "Dra Vrug Dag Vir Dag Vir JESUS". Hierdie slagspreuk het ontstaan nadat ek die reeks van Walk Thru the Bible genaamd "Die Geheimenis van die Wingerdstok" gepreek het. Dit is gebaseer op Joh.15:5  “Ek is die wingerdstok. Julle is die lote. As julle by My bly en as Ek by julle bly, dan sal julle baie vrugte dra. As Ek nie by julle is nie, dan kan julle niks doen nie.” (Die Bybel vir Almal: 2008). 

Jesus rig die uitnodiging: “As julle by My bly... dan sal julle baie vrugte dra”. Maar hoe “bly” ons by Hom? Watter vrugte moet ons dra en hoe? Dit is my passie om Christene te help om die Woord op só n manier te verstaan dat verandering in hul lewens sál plaasvind en hulle Jesus sal leer volg - elke oomblik van my/hul lewens.

                                                                                                                                ♦ ♦ ♦ 

CV

Dirk is gebore in 1961 en is getroud met Daleen, ‘n onderwyseres. Hulle het twee kinders, Anria en Dirk.

Dra mekaar se laste preekDirk het hoofsaaklik in Kiblerpark grootgeword, en in 1979 te Hoërskool President gematrikuleer. Daarna studeer hy te RAU en behaal sy BA-Admissiegraad. Hy voltooi sy BD-graad in 1988 te UP en is in dieselfde jaar gelegitimeer.
Dirk verrig diensplig vanaf 1989 tot 1991. Vanaf September 1990 tot April 1993 is hy pastorale hulp in Suid-Rand gemeente. Hy sluit aan by die Nasionale Weermag as kapelaan vanaf Mei 1993 tot Februarie 1999. Gedurende hierdie tydperk is hy pastorale hulp in Doornkop gemeente en daarna ook in Mondeor gemeente nadat hierdie twee gemeentes saamsmelt.  Hy kry die geleentheid om lid van die SANAE 36-span na Antarktika vir drie en ‘n half maande te wees. Dirk is as tentmakerleraar (jeug en evangelisasie) in September 1996 by Kroonrand gemeente georden. Hy ontvang demissie by Kroonrand op 31 Desember 1999 nadat die gemeente nie sy traktement vanaf die SANW kon oorneem nie.

Dirk was betrokke by Walk Thru the Bible as ‘n WorldTeacher en kan die verskeie kursusse wat Walk Thru the Bible vrystel, aanbied. By Townsview gemeente was hy verantwoordelik vir die Bybelskool, waar hy dikwels van hierdie materiaal gebruik gemaak het.
Dirk bedien NG Gemeente Alberton (Feesgemeente) as Pastorale Hulp vanaf Januarie 2005 tot Februarie 2007. Hy is beroep as tentmakeleraar vanaf Maart 2007, en ontvang demissie in Desember 2010 na eenwording met Alberton-Suid gemeente. Daarna skakel hy as ouderling in by Verwoerdpark gemeente.

Dirk bedryf sy eie besigheid: eKaya WEB Services en is ook eienaar en van die webwerf Dominee.org.za. Hy bedryf verskeie Facebook bladsye: Kerkstaaltjies en FlatersDankbaarBoeke en Dinge en sekerlik die mees kontroversiële een, Bedienaars van die Woord.

Na sy kontrak in die SANW in Februarie 1999 verstryk het, word hy as deeltydse beursadministrateur by Studietrust in diens geneem. Hy is sedert Januarie 2009 voltyds as operasionele bestuurder aangestel.

Dirk druk sy bedieningspassie met hierdie akroniem uit: DVDVDVJ! (Dra Vrug Dag vir Dag vir Jesus!) na aanleiding van Johannes 15:1-5.

Kontak Ons

  •  Tilraeweg 27
    Ridgeway, Johannesburg
  •  084-703-4066
  •  

Nuusbrief intekening

Verskaf ons jou epos om ons weeklikse Nuursbrief te ontvang

Gemeente se bankbesonderhede:

Naam van rekening: NG Gemeente Kroonrand

Bank: FNB, Southdale (254205)

Tjekrekening nr: 62380311474

Verwysing: Jou van en voorletters.

Nuusbrief Intekenkode